درباره ما

دانشمند آرشیوی از جدیدترین ویدئوهای تکنولوژی

معرفی دانشمند

دردنیای امروز که دستاوردهای علمی وتکنولوژی های روز دنیا به سرعت درحال افزایش است بر آن شدیم که با جمع آوری ویدئوهایی نیاز شما را برای آشنایی با اطلاعات علمی جدید برآورده کنیم.

در دانشمند با تکنولوژیهای روز دنیا ، دستاوردهای علمی نوین وفرآیند تولید مواد و قطعات مختلف از نزدیک آشنا میشوید.

به سادگی با دیدن یک ویدئو میتوانید دانش فنی و اطلاعات عمومی خود را افزایش دهید.

امید است هدف ما به بار نشسته باشد و فرصت افزایش دانش و اطلاعات عمومی برای همگان محقق شود.

راهنمای استفاده از دانشمند

شما هم اکنون به ویدئوهای رایگان دسترسی دارید برای دریافت اشتراک روزانه و تماشای تمامی ویدئوهای پولی ، هم اکنون 1 را به 3075800  پیامک کنید و اشتراک روزانه با هزینه 500 تومان دریافت کنید.(این اشتراک مخصوص همراه اولی هاست.)