هوافضا

آشیانه هواپیما رایگان

آشیانه هواپیما

برای نگهداری وسایل حمل و نقل بزرگ مانند هواپیما یا فضاپیما و محافظت از آنها در برابر نور خورشید و هوای بد یک گاراژ یا سوله معمولی کفایت نمی‌کند و فضاهای مخصوصی لازم است