در این ویدیو ببینید چگونه می‌توان با چند ورق مقوا یک توربین بادی درست کرد و بوسیله آن انرژی الکتریکی تولید کرد.

در این ویدیو ببینید چگونه می‌توان با چند ورق مقوا یک توربین بادی درست کرد و بوسیله آن انرژی الکتریکی تولید کرد.