در آینده نه چندان دور مانیتور بسیاری از دستگاه‌های الکترونیکی مانند موبایل، تبلت، کامپیوتر و... تماما از شیشه خواهد بود و شیوه نمایش تصاویر بسیار متفاوت می‌شود.

در آینده نه چندان دور مانیتور بسیاری از دستگاه‌های الکترونیکی مانند موبایل، تبلت، کامپیوتر و... تماما از شیشه خواهد بود و شیوه نمایش تصاویر بسیار متفاوت می‌شود. در این ویدیو بیشتر ببینید.