شیوه‌های پرورش دام در سال‌های اخیر بسیار پیشرفت کرده. گاوداری‌های مدرن دارای امکانات ویژه‌ای برای تغذیه و نظافت دام‌ها هستند. در این ویدیو ببینید در یک مرکز مجهز و پیشرفته، چگونه از دامها نگهداری می‌کنند.

شیوه‌های پرورش دام در سال‌های اخیر بسیار پیشرفت کرده. گاوداری‌های مدرن دارای امکانات ویژه‌ای برای تغذیه و نظافت دام‌ها هستند. در این ویدیو ببینید در یک مرکز مجهز و پیشرفته، چگونه از دامها نگهداری می‌کنند.