کوکی شکلاتی اولین بار توسط مهمان‌خانه‌داری اختراع شد که برای تهیه شیرینی شکلات کمی داشت و مجبور شد یک تخته شکلات را به تکه‌های کوچک تقسیم کند. شکلات‌ها به جای آب شدن فقط نرم شدند و کوکی خوشمزه امروزی درست شد.

کوکی شکلاتی اولین بار توسط مهمان‌خانه‌داری اختراع شد که برای تهیه شیرینی شکلات کمی داشت و مجبور شد یک تخته شکلات را به تکه‌های کوچک تقسیم کند. شکلات‌ها به جای آب شدن فقط نرم شدند و کوکی خوشمزه امروزی درست شد. این شیرینی اینقدر طرفدار پیدا کرد که حالا کارخانه‌ها در هر دقیقه هزاران کوکی تولید می‌کنند و این شیرینی در سراسر جهان شناخته شده است.