مثل خیلی از محصولات دیگر، تولید نان و شیرینی هم دیگر کمتر به شیوه سنتی انجام می‌شود و بیشتر در کارخانه‌ها صورت می‌گیرد. در این ویدیو ببینید چگونه این محصولات در حجم بالا و به سرعت تولید می‌شوند. 

مثل خیلی از محصولات دیگر، تولید نان و شیرینی هم دیگر کمتر به شیوه سنتی انجام می‌شود و بیشتر در کارخانه‌ها صورت می‌گیرد. در این ویدیو ببینید چگونه این محصولات در حجم بالا و به سرعت تولید می‌شوند.