نشا کردن برنج از مهم‌ترین و زمانبرترین مراحل تولید این دانه خوراکی است. در این ویدیو با جدیدترین ماشین کشاورزی آشنا شوید که این کار را با دقت و سرعتی بسیار بالا انجام می‌دهد.

نشا کردن برنج از مهم‌ترین و زمانبرترین مراحل تولید این دانه خوراکی است. در این ویدیو با جدیدترین ماشین کشاورزی آشنا شوید که این کار را با دقت و سرعتی بسیار بالا انجام می‌دهد.