میگو از خانواده سخت پوستان می باشد و عمدتا در دریا زندگی می کند به همین علت غداهایی که با میگو درسا می شوند جز غذاهای دریایی به شمار می آیند.

میگو از خانواده سخت پوستان می باشد و عمدتا در دریا زندگی می کند به همین علت غداهایی که با میگو درسا می شوند جز غذاهای دریایی به شمار می آیند. مواد مغذی موجود در میگو عبارتند از ویتامین B12، ویتامین D ، آهن ،نیاسین و چربی های غیر اشباع.

با نحوه آماده سازی و پخت آن در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید.