حدود 2000 سال است که مردم انگور  را تبدیل به کشمش و تنقلات می کنند. کشمش یک نوع تنقلات سالم محسوب می شود.

حدود 2000 سال است که مردم انگور  را تبدیل به کشمش و تنقلات می کنند. کشمش یک نوع تنقلات سالم محسوب می شود که جایگزین مناسبی برای چیپس ،پفک ،شکلات و ... است. هنگام خشک شدن انگور  ماندگاری آن بالا رفته و در هر زمانی می توان از آن استفاده کرد.

با نحوه تهیه و تولید آن در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید