زیست دیزل ها دوستدار طبیعت بوده و آسیب کمتری به محیط زیست ما می رسانند.

بیشترین درصد انرژي مورد نیاز جهان از سه سوخت عمده فسیلی، شامل نفت، گاز طبیعی و ذغال سنگ تأمین می شود. منابع سوخت هاي فسیلی دائمی نیستند ودر آلودگی هوا تاثیر زیادی دارند. زیست دیزل ها دوستدار طبیعت بوده و آسیب کمتری به محیط زیست ما می رسانند.

با نحوه تهیه و تولید آن در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید