پنیر استیلتون که در انگلیس تولید می شود یک پنیر آبی و خامه ای است که رگه هایی از کپک آبی که در آن پخته شده است وجود دارد.

در تمام دنیا پنیر به مقدار فراوانی مورد استفاده می گیرد که با توجه به ذائقه افراد  انواع و طعم های مختلفی وجود دارد. پنیر های دارای کپک آبی طرفداران خاص خود را در کشورها دارد. پنیر استیلتون که در انگلیس تولید می شود یک پنیر آبی و خامه ای است که رگه هایی از کپک آبی که در آن پخته شده است وجود دارد.

با طرز تهیه و تولید آنها در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید