در این ویدئو به شما آموزش داده میشه تا یه کاپ کیک بسیار زیبا به شکل و شمایل هندوانه درست کنید که برای شب یلدا خیلی زیباست و میتونه رنگ و لعاب قشنگی به سفره یلداتون بده . پس این ویدئو رو ببینید

در این ویدئو به شما آموزش داده میشه تا یه کاپ کیک بسیار زیبا به شکل و شمایل هندوانه درست کنید که برای شب یلدا خیلی زیباست و میتونه رنگ و لعاب قشنگی به سفره یلداتون بده . پس این ویدئو رو ببینید