در برخی از موارد پیش می‌آید که بطور اتفاقی، لامپ چراغ مطالعه دچار شکستگی می‌شود. درآوردن لامپ شکسته کار دشواری‌ به‌نظر می‌آید و اگر دقت نشود سبب زخمی شدن فرد می‌گردد. در این ویدیو قصد داریم یک راه حل ساده با بطری پلاستیکی معرفی کنیم، برای دیدن این ترفند شما را به تماشای ویدیو دعوت می‌کنیم.

 در برخی از موارد پیش می‌آید که بطور اتفاقی، لامپ چراغ مطالعه دچار شکستگی می‌شود. درآوردن لامپ شکسته کار دشواری‌ به‌نظر می‌آید و اگر دقت نشود سبب زخمی شدن فرد می‌گردد. در این ویدیو قصد داریم یک راه حل ساده با بطری پلاستیکی معرفی کنیم، برای دیدن این ترفند شما را به تماشای ویدیو دعوت می‌کنیم.