دیگر ورقه‌های خالی قرص را دور نیندازید. کافی‌ست با کمی خلاقیت و ترفند آن‌ها را به وسایل زیبایی تزئینی تبدیل کنید. در این ویدیو با ورق‌های خالی قرص، یک آینه ساده به یک آینه زیبا تبدیل شد. برای مشاهده چگونگی آن، تماشای این ویدیو را از دست ندهید.

دیگر ورقه‌های خالی قرص را دور نیندازید. کافی‌ست با کمی خلاقیت و ترفند آن‌ها را به وسایل زیبایی تزئینی تبدیل کنید. در این ویدیو با ورق‌های خالی قرص، یک آینه ساده به یک آینه زیبا تبدیل شد. برای مشاهده چگونگی آن، تماشای این ویدیو را از دست ندهید.