دراین ویدیو به شما آموزش می‌دهیم که چگونه با ماسه و شیشه، طرح‌ها و آثار زیبایی بیافرینید. برای این کار به شیشه‌ای نیاز دایم که زیر آن لامپی روشن باشد. می‌توانید از لامپ چراغ مطالعه استفاده کنید. ماسه را به مقدار کافی روی شیشه بریزید و با خلاقیت خود طرح‌های زیبا بسازید.

دراین ویدیو به شما آموزش می‌دهیم که چگونه با ماسه و شیشه، طرح‌ها و آثار زیبایی بیافرینید. برای این کار به شیشه‌ای نیاز دایم که زیر آن لامپی روشن باشد. می‌توانید از لامپ چراغ مطالعه استفاده کنید. ماسه را به مقدار کافی روی شیشه بریزید و با خلاقیت خود طرح‌های زیبا بسازید.