در طیور از هورمون استفاده نمی‌شود، ولی مصرف غیرمجاز و بدون نسخه انواعی از آنتی‌بیوتیک‌ها و دارو‌های شیمیایی سبب عوارض مختلفی همچون سرطان‌زایی و ایجاد آلرژی می‌شود. قسمت هایی از مرغ که ممکن است خوردنش مضراتی برای بدن داشته باشد را به شما معرفی خواهیم کرد

در طیور از هورمون استفاده نمی‌شود، ولی مصرف غیرمجاز و بدون نسخه انواعی از آنتی‌بیوتیک‌ها و دارو‌های شیمیایی سبب عوارض مختلفی همچون سرطان‌زایی و ایجاد آلرژی می‌شود.
قسمت هایی از مرغ که ممکن است خوردنش مضراتی برای بدن داشته باشد را به شما معرفی خواهیم کرد